Verwante zaken

Hier zijn aan de London Taxi verwante zaken te vinden, zoals spelen, modellen e.d.
Heeft u zelf wat gevonden, laat het ons weten: info@londontaxiclassics.com


Rondom het taxi-rijden in London zijn er ooit onderstaande spelen uitgegeven. Om de 'stratenkennis' te testen:

      


De taxi-chauffeur (cab-driver) moet in London beschikken over de nodige stratenkennis 'The Knowledge' voor de (binnen)stad en mag dan deze 'green-badge' dragen.

De chauffeurs in de buitenwijken (suburbs) kunnen met deze 'yellow-badge' uit de voeten.


Enkele van de vele modellen die van de London Taxi zijn gemaakt:

           

           

   


... of zo iets: